Om ressurser

Denne oversikten beskriver funksjonene som gjør at programmer å finne en ressurs i en modul; laste inn en ressurs i minne; legge til, slette eller erstatte en ressurs i en kjørbar fil; og generere en liste over ressurser som finnes i en modul. Hvis du vil ha bestemt informasjon om organiseringen av ressursdata i kjørbare filer, kan du se i dokumentasjonen for ressurs-formater.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter standard ressurser, kan du se følgende tabell.

Ressurs Emnet
Accelerator tabell Tastatur gasspedalene
Punktgrafikk Punktgrafikk
Markøren Pekere
Dialogboksen Dialogbokser
Utvidet metafil Metafiler
Skrift Skrifter og tekst
Ikonet Ikoner
Menyen Menyer
Oppføring i melding-tabellen Dokumentasjonen for melding-kompilator
Streng-tabellelementet Streng manipulasjon
Versjonsinformasjon Filbibliotek installasjon

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du inkluderer ressursdata i en kjørbar fil for Win32-basert, kan du se i dokumentasjonen for ressurs-kompilator.

Index