NEWHEADER

NEWHEADER -strukturen inneholder antallet ikonet eller markøren komponenter i en ressursgruppe. Struktur-definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

struct NEWHEADER {reserverte ord; 
    WORD ResType; 
    WORD ResCount; 
} NEWHEADER, * PNEWHEADER; 
NEWHEADER NewHeader 

 

Medlemmer

Reservert
Reservert; må være null.
ResType
Angir ressurstypen. Dette medlemmet må være RES_ICON for ikonene og RES_CURSOR for markører.
ResCount
Angir hvor mange komponenter for ikonet eller markøren i ressursgruppen.

Merknader

En eller flere RESDIR strukturer følger umiddelbart etter NEWHEADER strukturen i den.RES-filen. ResCount -medlem angir antall RESDIR strukturer.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over ressurser, ressurs strukturer, RESDIR

Index