FreeResource

Funksjonen FreeResource , er foreldet. Det er gitt for å forenkle porting av 16-biters Win32-baserte programmer. Det er ikke nødvendig for Win32-baserte programmer å frigjøre ressurser som er lastet inn ved hjelp av funksjonen LoadResource . LoadResource har skaffet ressursen er frigjort automatisk når er modulen ble lastet fra er lastet ut. Men hvis du vil spare minne og redusere størrelsen på prosessen arbeidssett sett, bør du frigi minne som er tilknyttet accelerator tabeller, punktgrafikk, markører, ikoner og menyer ved å kalle funksjonene i følgende tabell.

Ressurs Release-funksjonen
Accelerator tabell DestroyAcceleratorTable
Punktgrafikk SlettObjekt
Markøren DestroyCursor
Ikonet DestroyIcon
Menyen DestroyMenu

Se også

Oversikt over ressurser, funksjoner for ressurs

Index