Menyreferanse

For lettere inneholder dette emnet en liste over menyen programmering elementer som er gruppert etter funksjonsområde.

For alfabetisk oppføringer, kan du se følgende emner:

Menyen håndtak

GetMenu
GetSubMenu
GetSystemMenu
IsMenu

Menyelementet informasjon

GetMenuItemCount
GetMenuItemID
GetMenuItemInfo
GetMenuState
SetMenuItemInfo

MENUITEMINFO

Standard menyelementer

GetMenuDefaultItem
SetMenuDefaultItem

Menyelementet stater

CheckMenuItem
CheckMenuRadioItem
EnableMenuItem
HiliteMenuItem
SetMenuItemBitmaps

Menyen Maler

LoadMenu
LoadMenuIndirect
MENUITEMTEMPLATE
MENUITEMTEMPLATEHEADER
MENUEX_TEMPLATE_HEADER
MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Menyen opprettelse og endring

AppendMenu
CreateMenu
CreatePopupMenu
DeleteMenu
DestroyMenu
DrawMenuBar
InsertMenu
InsertMenuItem
ModifyMenu
RemoveMenu

SetMenuItemInfo

Visningen av menyen

SetMenu
TrackPopupMenu
TrackPopupMenuEx
WM_CONTEXTMENU

Menyen meldinger

WM_COMMAND
WM_CONTEXTMENU
WM_DRAWITEM
WM_ENTERMENULOOP
WM_EXITMENULOOP
WM_INITMENU
WM_INITMENUPOPUP
WM_MEASUREITEM
WM_MENUCHAR
WM_MENUSELECT
WM_SYSCOMMAND

Index