TPMPARAMS

TPMPARAMS -strukturen inneholder utvidede parameterne til TrackPopupMenuEx -funksjonen.

 typeDef struct tagTPMPARAMS {UINT cbSize; 
    RECT rcExclude; 
} TPMPARAMS, LANGT * LPTPMPARAMS 

 

Medlemmer

cbsize
Størrelsen på strukturen, i byte.
rcExclude
Rektangel Hvis du vil utelate når du skal plassere vinduet i skjermkoordinater.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over menyene, menyen strukturer, TrackPopupMenuEx, rektangel