MENUEX_TEMPLATE_HEADER

MENUEX_TEMPLATE_HEADER -struktur definerer header for en utvidet menyen mal. Struktur-definisjon gitt her er for forklaring bare; Det finnes ikke i en standard topptekst-fil.

/ / typedef struct / / WORD wVersion; 
/ / WORD wOffset; 
/ / DWORD dwHelpId; 
/ /} MENUEX_TEMPLATE_HEADER 

 

Medlemmer

wVersion
Versjonsnummeret for malen. Dette medlemmet må være 1 for utvidede menyen Maler.
wOffset
Forskyvning av første MENUEX_TEMPLATE_ITEM strukturen, forhold til slutten av denne strukturen-medlem. Hvis det første elementet definisjonen følger umiddelbart etter dwHelpId -medlem, bør dette medlemmet være 4.
dwHelpId
Hjelp-identifikator for menylinjen.

Merknader

En utvidet menyen mal består av en MENUEX_TEMPLATE_HEADER struktur etterfulgt av én eller flere sammenhengende MENUEX_TEMPLATE_ITEM strukturer. MENUEX_TEMPLATE_ITEM -strukturer, som har variabel lengde, er justert på doubleword grenser. Hvis du vil opprette en meny fra en utvidet menyen mal i minnet, bruk LoadMenuIndirect -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.

Se også

Oversikt over menyene, menyen strukturer, LoadMenuIndirect, MENUEX_TEMPLATE_ITEM

Index