Aktivert, grå og deaktivert menyelementer

Et menyelement kan aktivert, deaktivert eller deaktivert. Et menyelement er aktivert som standard. Når brukeren velger en aktivert menyelementet, systemet sender en kommandomelding til eiervinduet eller viser undermenyen tilsvarende, avhengig av hva slags meny artikkel det er.

Når menypunkter ikke er tilgjengelige for brukeren, bør de grå eller deaktivert. Grå og deaktivert menyelementer ikke kan velges. En deaktivert elementet ser ut akkurat som et element som er aktivert. Når brukeren klikker på en deaktivert elementet, elementet ikke er valgt, og ingenting skjer. Deaktiverte elementer kan være nyttig i, for eksempel en tutorial som presenterer en meny som ser aktiv, men ikke er.

Et program grays en utilgjengelig menyelementet for å gi en visuell indikasjon for brukeren at en kommando ikke er tilgjengelig. Du kan bruke en grå element når en handling ikke er riktig (for eksempel, du kan grå kommandoen Skriv ut i fil -menyen når systemet ikke har en skriver installert).

Funksjonen EnableMenuItem aktiverer, grays, eller deaktiverer et menyelement. Hvis du vil finne ut om et menyelement er aktivert, nedtonet, eller deaktivert, bruker GetMenuItemInfo -funksjonen.

I stedet for GetMenuItemInfo, kan du også bruke GetMenuState -funksjonen til å bestemme om et menyelement er aktivert, deaktivert eller deaktivert.

Index