SetMenuDefaultItem

Funksjonen SetMenuDefaultItem angir standard menykommandoen for den angitte menyen.

BOOL SetMenuDefaultItem) HMENU  hMenu,  UINT  uItem,  UINT  fByPos  );
 

Parametere

hMenu
Håndtere til å angi standardelement for-menyen.
uItem
Identifikator eller posisjonen til det nye menyelementet for standard eller – 1 for ingen standard vare. Betydningen av denne parameteren avhenger av verdien av fByPos.
fByPos
Verdi som angir betydningen av uItem. Hvis denne parameteren er FALSE, er uItem en element-ID for menyen. Ellers er det en menyen elementet posisjon.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du bruke den GetLastError -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, GetMenuDefaultItem

Index