Ved hjelp av menyelementet punktgrafikk

Systemet kan bruke punktgrafikk i stedet for en tekststreng til vise et menyelement. Vil bruke punktgrafikk, m du sette MFT_BITMAP-flagget for menyelementet, og du kan angi referansen til punktgrafikk som systemet skal vise for menyelementet. Denne delen beskriver hvordan du angir MFT_BITMAP-flagg og hente referansen til punktgrafikk.

Programmer som er skrevet for 16-biters versjoner av Windows kan sette MF_BITMAP-flagget med gamle menyfunksjonene.

Index