Angi flagg for punktgrafikk-Type

Flagget MFT_BITMAP eller MF_BITMAP forteller systemet bruke punktgrafikk i stedet for en tekst som du vil vise et menyelement. Et menyelement flagg for MFT_BITMAP eller MF_BITMAP m angis under kjring; Du kan ikke angi det i ressurs-definisjonsfilen.

For nye programmer, kan du bruke funksjonen SetMenuItemInfo eller InsertMenuItem angi flagg for MFT_BITMAP-type. Hvis du vil endre et menyelement fra en tekst vare for et element av punktgrafikk, kan du bruke SetMenuItemInfo. Hvis du vil legge til et nytt element for punktgrafikk i en meny, bruk InsertMenuItem -funksjonen.

Programmer som er skrevet for tidligere versjoner av systemet kan fortsette bruke funksjonene ModifyMenu, InsertMenueller AppendMenu til sette MF_BITMAP-flagget. Hvis du vil endre et menyelement fra en tekst streng element for et element av punktgrafikk, kan du bruke ModifyMenu. Hvis du vil legge til et nytt element for punktgrafikk i en meny, kan du bruke MF_BITMAP-flagget med funksjonen InsertMenu eller AppendMenu.

Index