CreateMenu

CreateMenu -funksjonen oppretter en meny. Menyen er opprinnelig tom, men det kan bli fylt med menyelementer ved hjelp av funksjonene InsertMenuItem, AppendMenuog InsertMenu.

HMENU CreateMenu(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis funksjonen er vellykket, er returverdien håndtaket til nyopprettede-menyen.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres NULL. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Automatisk frigis ressurser som er forbundet med en meny som er tilordnet til et vindu. Hvis menyen ikke er tilordnet til et vindu, må et program frigjøre systemressurser som er forbundet med-menyen før du lukker. Et program frigjør menyen ressurser ved å kalle DestroyMenu -funksjonen.

Windows 95:Systemet kan støtte maksimalt 16,364 menyen håndtak.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, AppendMenu, CreatePopupMenu, DestroyMenu, InsertMenu, SetMenu, InsertMenuItem

Index