GetMenuItemID

Funksjonen GetMenuItemID henter menyen vare-IDen på et menyelement på den angitte plasseringen i en meny.

() UINT GetMenuItemID HMENU  hMenu, / / håndtere-menyenIntnPos / / plasser på menyelement);
 

Parametere

hMenu
Håndtere som inneholder elementet som har identifikator er å bli hentet på menyen.
nPos
Angir nullbasert relative posisjonen til menyelementet som har identifikator er som skal hentes.

Returverdier

Verdien som returneres, angir identifikatoren til menyelementet er gitt. Hvis menyen vare-IDen er NULL eller elementet åpnes en undermeny, er returverdien 0xFFFFFFFF.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, GetMenuItemCount

Index