Menyen elementet skilletegn og linjeskift

Systemet gir en spesiell type menyelementet, kalt et skilletegn, som vises som en vannrett linje. Du kan bruke et skilletegn for å dele en meny i grupper av relaterte elementer. Et skilletegn kan ikke brukes i en menylinje, og brukeren kan ikke velge en skillelinje.

Når en menylinje inneholder mer menynavn enn det er plass til på én linje, flyter systemet menylinjen ved å bryte den automatisk i to eller flere linjer. Du kan føre til et linjeskift oppstår på en bestemt vare på en menylinje ved å tilordne MFT_MENUBREAK type flagg til varen. Systemet plasserer dette elementet og alle påfølgende elementer på en ny linje.

Når en meny inneholder flere elementer enn det er plass til i én kolonne, trunkeres på menyen. Du kan føre til et spalteskift skal skje på et bestemt element i en meny ved å tildele MFT_MENUBREAK type flagget elementet eller ved hjelp av alternativet MENUBREAK i MENUITEM-setningen. Systemet plasserer dette elementet og alle påfølgende elementer i en ny kolonne. MFT_MENUBARBREAK type flagget virker på samme måte, bortsett fra at det vises en loddrett linje mellom den nye kolonnen og gamle.

Hvis du bruker AppendMenu, InsertMenu, eller ModifyMenu -funksjoner til å tilordne linjeskift, bør du tildele flaggene typen MF_MENUBREAK eller MF_MENUBARBREAK.

Index