Visningen av menyen

Når en meny er lastet inn eller opprettet, må den tilordnes til et vindu før systemet kan vise den. Du kan tilordne en meny ved å definere en klasse-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vinduet klassen menyer. Du kan også tilordne en meny til et vindu ved å angi referansen til menyen som hMenu -parameteren for CreateWindow - eller CreateWindowEx -funksjonen, eller ved å ringe SetMenu -funksjonen.

Vise en hurtigmeny ved å bruke funksjonen TrackPopupMenuEx . Hurtigmenyer, også kalt flytende lokalmenyene eller hurtigmenyer, vanligvis vises når WM_CONTEXTMENU -meldingen er behandlet.

Funksjonen for eldre TrackPopupMenu støttes fortsatt, men nye programmer bør bruke TrackPopupMenuEx -funksjonen.