GetMenuItemCount

Funksjonen GetMenuItemCount bestemmer antallet varer i den angitte menyen.

int () GetMenuItemCount HMENU  hMenu / / håndtere-menyen);
 

Parametere

hMenu
Håndtere referansen til menyen undersøkes.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, verdien som returneres, angir antall elementer i menyen.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres-1. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, GetMenuItemID

Index