MDINEXTMENU

MDINEXTMENU -strukturen inneholder informasjon om menyen å bli aktivert.

typeDef struct tagMDINEXTMENU {
    HMENU hmenuIn;
    HMENU hmenuNext;
    HWND hwndNext;
} MDINEXTMENU, * PMDINEXTMENU, LANGT * LPMDINEXTMENU 

Medlemmer

hmenuIn
Returnerer håndtaket på gjeldende-menyen.
hmenuNext
Angir et håndtak til å bli aktivert-menyen.
hwndNext
Angir et håndtak til vinduet for å motta meldingene menyen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 4.0 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over menyene, menyen strukturer, WM_NEXTMENU