IsMenu

Funksjonen IsMenu bestemmer om en referanse er en Menyreferanse.

BOOL IsMenu) HMENU  hMenu / / håndtere for å teste);
 

Parametere

hMenu
Håndtaket som skal testes.

Returverdier

Hvis hMenu er en Menyreferanse, er returverdien ikke-null.

Hvis hMenu ikke er en Menyreferanse, er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner

Index