Knytte punktgrafikk med et menyelement

Du kan knytte et par hake punktgrafikk med et menyelement ved å sende håndtakene på punktgrafikk til funksjonen SetMenuItemBitmaps . Parameteren hBitmapUnchecked identifiserer ukontrollert punktgrafikk, og parameteren hBitmapChecked identifiserer den avmerkede punktgrafikken. Hvis du vil fjerne én eller begge avmerkingsboksene fra et menyelement, kan du angi hBitmapUnchecked eller hBitmapChecked -parameter eller begge deler, til NULL.

Index