Vinduet klassen menyer

Du kan angi en standard meny, kalt en klasse-menyen når du registrerer en vindusklasse. For å gjøre så, tilordne navnet på menyen mal-ressursen til lpszMenuName medlem av WNDCLASS -strukturen som brukes til å registrere klassen.

Som standard tilordnes hvert vindu klassen menyen for sin vindusklasse så du ikke trenger å eksplisitt laste på menyen og tilordne den til hvert vindu. Du kan overstyre klasse-menyen ved å angi en annen meny-håndtak i et kall til funksjonen CreateWindowEx . Du kan også endre en Vindu-menyen etter at den er opprettet ved hjelp av funksjonen SetMenu . Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vindusklasser.

Index