MENUITEMTEMPLATEHEADER

MENUITEMTEMPLATEHEADER -struktur definerer toppteksten for en mal på menyen. En komplett meny mal består av et hode og én eller flere elementlister for menyen.

typeDef struct {/ / mith WORD versionNumber;   / / versjonsnummer; må være null WORD-forskyvning;          / / forskyving strukturen for første MENUITEMTEMPLATE} MENUITEMTEMPLATEHEADER 

 

Medlemmer

versionNumber
Angir versjonsnummeret. Dette medlemmet kan være null.
forskyvning
Angir forskyvningen, i byte, fra slutten av hodet. Elementlisten menyen begynner på denne offset. Vanligvis, dette medlemmet er null, og menyen elementlisten følger umiddelbart etter hodet.

Merknader

En eller flere MENUITEMTEMPLATE strukturer er kombinert for å danne elementlisten menyen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Oversikt over menyene, menyen strukturer, LoadMenuIndirect, MENUITEMTEMPLATE

Index