Uthevede menyelementer

Systemet merkes automatisk menyelementene på menyene som brukeren velger dem. Imidlertid utheving kan eksplisitt legges til eller fjernes fra en menynavnet på menylinjen ved hjelp av funksjonen HiliteMenuItem . Denne funksjonen har ingen effekt på menyelementene på menyene. Når HiliteMenuItem brukes til å markere et menynavn, skjønt, vises navnet bare skal være valgt. Hvis brukeren trykker enter-tasten, det uthevede elementet ikke er valgt. Denne funksjonen kan være nyttig i, for eksempel en trening-programmet som demonstrerer bruken av menyer.

Index