GetMenuCheckMarkDimensions

&Notenbsp; Denne funksjonen er foreldet. Bruk den GetSystemMetrics -funksjonen med CXMENUCHECK- og CYMENUCHECK til å hente punktgrafikk-dimensjoner.

Funksjonen GetMenuCheckMarkDimensions returnerer dimensjonene av standard hake punktgrafikkbildet. Systemet viser denne punktgrafikk ved siden av den avmerkede menyelementer. Før du kaller funksjonen SetMenuItemBitmaps å erstatte standard hake punktgrafikk for et menyelement, må et program bestemme riktig punktgrafikk størrelsen ved å kalle GetMenuCheckMarkDimensions.

LANG GetMenuCheckMarkDimensions(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien angir høyden og bredden, i piksler, til standard hake punktgrafikk. Signifikante ordet inneholder høyden; signifikante ordet inneholder bredden.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, SetMenuItemBitmaps

Index