Oppretter en hurtigmeny

For å bruke en hurtigmeny i et program, kan du sende referansen til TrackPopupMenuEx -funksjonen. Et program kaller vanligvis TrackPopupMenuEx i en vindusprosedyre i en bruker-generert melding, for eksempel WM_LBUTTONDOWN eller WM_KEYDOWN.

I tillegg til i lokalmenyen håndtaket krever TrackPopupMenuEx at du angir håndtaket til eiervinduet, plassering på hurtigmenyen (i skjermkoordinater) og museknappen som brukeren kan bruke til å velge et element.

Funksjonen for eldre TrackPopupMenu støttes fortsatt, men nye programmer bør bruke funksjonen TrackPopupMenuEx . Funksjonen TrackPopupMenuEx krever de samme parameterne som TrackPopupMenu, men kan du også angi en del av skjermen som på menyen ikke bør skjule. Et program kaller vanligvis disse funksjonene i en vindusprosedyre ved behandling av WM_CONTEXTMENU -melding.

Ved å gi x - og y-koordinatene sammen med flagget TPM_CENTERALIGN, TPM_LEFTALIGN eller TPM_RIGHTALIGN, kan du angi plasseringen av en hurtigmeny. Flagget angir posisjonen til hurtigmenyen forhold til x - og y-koordinatene.

Du bør gi brukeren velger et element fra en hurtigmeny ved å bruke samme museknappen brukes til å vise på menyen. Du gjør dette, kan du angi enten TPM_LEFTBUTTON eller TPM_RIGHTBUTTON flagg for å indikere hvilken museknapp som brukeren kan bruke til å velge en meny-innstilling.

Index