DrawMenuBar

Funksjonen DrawMenuBar tegner menylinjen av det angitte vinduet på nytt. Hvis menylinjen endres etter at systemet har opprettet i vinduet, må denne funksjonen kalles for å tegne endrede menylinjen.

BOOL DrawMenuBar) HWND  hWnd / / håndtere til vinduet med menylinjen til tegn på nytt);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som har menylinjen trenger oppdatering.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, DeleteMenu, InsertMenuItem, RemoveMenu, SetMenuItemInfo

Index