LoadMenuIndirect

Funksjonen LoadMenuIndirect laster den angitte menyen mal i minnet.

() HMENU LoadMenuIndirect CONST MENUTEMPLATE  * lpMenuTemplate / / adresse på menyen mal);
 

Parametere

lpMenuTemplate
Pekeren til en menyen mal eller en utvidet menyen mal.

En mal på menyen består av en MENUITEMTEMPLATEHEADER struktur etterfulgt av én eller flere sammenhengende MENUITEMTEMPLATE strukturer. En utvidet menyen mal består av en MENUEX_TEMPLATE_HEADER struktur etterfulgt av én eller flere sammenhengende MENUEX_TEMPLATE_ITEM strukturer.

Returverdier

Hvis funksjonen er vellykket, er returverdien håndtaket på menyen.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres NULL. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

For både ANSI og Unicode-versjon av denne funksjonen, må strengene i MENUITEMTEMPLATE -strukturen være Unicode-strenger.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.
Unicode:Implementert som Unicode- og ANSI-versjoner på Windows NT.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, LoadMenu, MENUEX_TEMPLATE_HEADER, MENUEX_TEMPLATE_ITEM, MENUITEMTEMPLATE, MENUITEMTEMPLATEHEADER

Index