SetMenu

Funksjonen SetMenu tilordner en ny meny til det angitte vinduet.

BOOL SetMenu) HWND  hWnd, / / håndtere til vinduetHMENUhMenu / / håndtere-menyen);
 

Parametere

hWnd
Håndtere til vinduet som er på menyen skal tilordnes.
hMenu
Håndtere på ny-menyen. Hvis denne parameteren er NULL, er i vinduet gjeldende menyen fjernet.

Returverdier

Hvis funksjonen lykkes, er returverdien ikke-null.

Hvis funksjonen mislykkes, er verdien som returneres Null. Til å vise utvidet feilinformasjon, kan du ringe GetLastError.

Merknader

Vinduet er trukket tilbake for å gjenspeile endringen menyen.

SetMenu -funksjonen erstatter forrige meny, om noen, men det ødelegge ikke det. Et program må kalle funksjonen DestroyMenu for å utføre denne oppgaven.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, DestroyMenu, GetMenu

Index