GetSubMenu

Funksjonen GetSubMenu henter håndtaket for å miste-ned meny eller undermeny er aktivert ved menypunktet.

() HMENU GetSubMenu HMENU  hMenu, / / håndtere-menyenIntnPos / / menyen vare posisjon);
 

Parametere

hMenu
Håndtere til-menyen.
nPos
Angir nullbasert relative posisjonen i menyen som er gitt til et element som aktiverer en miste-ned meny eller undermeny.

Returverdier

Hvis funksjonen er vellykket, er returverdien håndtaket for å miste-ned meny eller undermeny er aktivert av en meny-innstilling. Hvis menyelementet ikke aktiverer en miste-ned meny eller undermeny, er returverdien NULL.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Oversikt over menyene, Menyfunksjoner, CreatePopupMenu, GetMenu