WM_NCLBUTTONDBLCLK

WM_NCLBUTTONDBLCLK-meldingen er lagt inn når brukeren dobbeltklikker venstre museknapp mens markøren er innenfor det nonclient området i et vindu. Denne meldingen er postert til vinduet som inneholder markøren. Hvis et vindu har fanget musen, posteres ikke denne meldingen.

WM_NCLBUTTONDBLCLK nHittest = (INT) wParam;    / / hit-test verdien pts = MAKEPOINTS(lParam);   / / Plasser av markøren 

 

Parametere

nHittest
Verdien av wParam. Angir hit-test-verdien som returneres av funksjonen DefWindowProc som et resultat av behandling av WM_NCHITTEST-melding. Hvis du vil se en liste av hit-test verdier, se WM_NCHITTEST.
pts
Verdien av lParam. Angir en poeng -struktur som inneholder x - og y-koordinatene til markøren. Koordinater som er relative til det øverste venstre hjørnet av skjermen.

Returverdier

Hvis et program behandler denne meldingen, den egentlig skal returnere null.

Standardhandling

Funksjonen DefWindowProc tester gitt tidspunkt å finne ut av plasseringen av markøren og utfører nødvendige tiltak. Hvis det er aktuelt, sender DefWindowProc meldingen WM_SYSCOMMAND til vinduet.

Merknader

Et vindu trenger ikke å ha CS_DBLCLKS-stil for å motta WM_NCLBUTTONDBLCLK meldinger.

Når brukeren trykker, utgivelser og trykker venstre museknapp innen tidsbegrensningen for dobbeltklikktiden systemets igjen, genererer systemet en WM_NCLBUTTONDBLCLK-melding. Når du dobbeltklikker venstre museknapp faktisk genererer fire meldinger: WM_NCLBUTTONDOWN, WM_NCLBUTTONUP, WM_NCLBUTTONDBLCLK, og WM_NCLBUTTONUP på nytt.

Et program kan bruke makroen MAKEPOINTS til å konvertere lParam -parameteren til en poeng -struktur.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Mus Input oversikt, mus Input meldinger, DefWindowProc, MAKEPOINTS, poeng, WM_NCHITTEST, WM_NCLBUTTONDOWN, WM_NCLBUTTONUP, WM_SYSCOMMAND