Musekonfigurasjon

Selv om musen er en viktig innenhet for Win32-baserte programmer, har ikke alle brukere nødvendigvis en mus. Et program kan finne ut om systemet inneholder en mus ved å sende SM_MOUSEPRESENT-verdien til den GetSystemMetrics -funksjonen.

Win32 API støtter en musen å ha opptil tre knapper. På en mus med tre knapper, er knappene angitt som venstre, midtre og høyre knapper. Win32-meldinger og navngitte konstanter som er relatert til museknappene kan du bruke bokstavene l og M R til å identifisere knappene. Knappen på en mus med én knapp anses å være den venstre knappen. Selv om Win32 API støtter en mus med flere knapper, de fleste programmer, bruk den venstre knappen primært og bruke de andre lite, hvis i det hele tatt.

Et program kan finne ut hvor mange knapper på musen ved å sende SM_CMOUSEBUTTONS-verdien til GetSystemMetrics -funksjonen. For å konfigurere musen for en venstrehendt bruker, kan programmet bruke funksjonen SwapMouseButton for å reversere betydningen av den venstre og høyre museknappen. Passerer SPI_SETMOUSEBUTTONSWAP verdi til den SystemParametersInfo -funksjonen er en annen måte å reversere betydningen av knappene. Vær imidlertid oppmerksom at musen er en delt ressurs, så snu betydningen av knappene, påvirker alle programmer.

Index