SwapMouseButton

Funksjonen SwapMouseButton reverserer eller gjenoppretter betydningen av venstre og høyre museknappene.

BOOL SwapMouseButton) BOOL  fSwap / / eller gjenopprette knapper);
 

Parametere

fSwap
Angir om musen knapp betydninger er tilbakeført eller gjenopprettet. Hvis denne parameteren er sann, den venstre knappen genererer meldinger på høyre-knappen, og den høyre knappen genererer venstre-knappen meldinger. Hvis denne parameteren er FALSE, er knappene gjenopprettet til deres opprinnelige betydninger.

Returverdier

Om betydningen av museknappene var tilbakeføres tidligere, før funksjonen ble kalt, er returverdien ikke-null.

Om betydningen av museknappene ikke var tilbakeføres, er returverdien null.

Merknader

Knappen bytte gis som en service til personer som bruker musen med venstre hånd. SwapMouseButton -funksjonen kalles vanligvis av Kontrollpanel bare. Selv om et program er gratis til å kalle funksjonen, musen er en delt ressurs og snu betydningen av knappene, påvirker alle programmer.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Mus Input oversikt, musefunksjoner inndata, SetDoubleClickTime

Index