GetDoubleClickTime

GetDoubleClickTime funksjonen henter gjeldende Dobbeltklikk tid for musen. Et Dobbeltklikk er en serie med to klikk du museknappen, andre utført innen en angitt tid etter først. Dobbeltklikk tiden er maksimalt antall millisekunder som kan oppstå mellom først og andre Klikk en Dobbeltklikk.

UINT GetDoubleClickTime(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Verdien som returneres, angir gjeldende Dobbeltklikk tid i millisekunder.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Mus Input oversikt, musefunksjoner inndata, SetDoubleClickTime