Et innlegg

Du kan legge inn en melding til en meldingskø ved hjelp av funksjonen PostMessage . PostMessage plasserer en melding på slutten av en tråd message queue og returnerer umiddelbart, uten å vente på tråden å behandle meldingen. Funksjonens parametere inkluderer en vindusreferanse, en meldings-IDen og to meldingsparametere for. Systemet kopierer disse parameterne til en MSG -struktur, fyller tid og pt medlemmene av strukturen og plasserer strukturen i meldingskøen.

Systemet bruker vindusreferanse med PostMessage -funksjonen til å fastslå hvilken tråd-meldingskøen som skal motta meldingen. Hvis referansen er HWND_TOPMOST, posterer systemet meldingen til meldingskøer for tråden av alle vinduer på øverste nivå.

Du kan bruke PostThreadMessage -funksjonen til å legge inn en melding i en bestemt tråd meldingskøen. PostThreadMessage er lik PostMessage, bortsett fra den første parameteren er en tråd-IDen i stedet for en vindusreferanse. Du kan hente tråd-IDen ved å kalle den GetCurrentThreadId -funksjonen.

Bruke funksjonen for PostQuitMessage for å avslutte en meldingsløkke. PostQuitMessage innlegg WM_QUIT -melding til gjeldende utførende tråden. Trådens meldingsløkke avsluttes, og returnere kontrollen til systemet når den støter på WM_QUIT-meldingen. Et program kaller vanligvis PostQuitMessage svar på WM_DESTROY -melding, som vist i eksemplet nedenfor.

case WM_DESTROY: / / Utfører opprydding oppgaver. 
 
    PostQuitMessage(0); 
    pause