Meldingen og melding Kømeldinger

Følgende melding brukes med meldinger og meldingskøer.

WM_APP
WM_USER

Index