InSendMessage

Funksjonen InSendMessage bestemmer om gjeldende vindusprosedyre behandler en melding som ble sendt fra en annen tråd (i den samme prosessen eller en annen prosess) av et kall til funksjonen SendMessage.

BOOL InSendMessage(VOID) 

Parametere

Denne funksjonen har ingen parametere.

Returverdier

Hvis vinduet prosedyren behandler en melding som er sendt til det fra en annen tråd ved hjelp av funksjonen SendMessage , er returverdien ikke-null.

Hvis vinduet prosedyren ikke behandler en melding som er sendt til det fra en annen tråd ved hjelp av funksjonen SendMessage , er returverdien null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen funksjoner, SendMessage

Index