Meldingsruting

Systemet bruker to metoder for å rute meldinger til en vindusprosedyre: Postering beskjeder til en først inn, først ut kø kalt en message queue, en systemdefinert minneobjektet som midlertidig lagrer meldingene, og sender meldinger direkte til en vindusprosedyre.

Meldinger som er postert til en meldingskø kalles i kø meldinger. De er først og fremst et resultat av brukerinndata som er angitt gjennom musen eller tastaturet, for eksempel WM_MOUSEMOVE, WM_LBUTTONDOWN, WM_KEYDOWNog WM_CHAR -meldinger. Andre meldinger fra kø inkludere tidtakeren, male, og Avslutt meldinger: WM_TIMER, WM_PAINTog WM_QUIT. De fleste andre meldinger som er sendt direkte til en vindusprosedyre for, kalles nonqueued meldinger.