PostQuitMessage

Funksjonen PostQuitMessage angir systemet at en tråd, har anmodet om å avslutte (Avslutt). Det brukes ofte som svar på en WM_DESTROY -melding.

VOID PostQuitMessage) Int  nExitCode / / avslutningskode);
 

Parametere

nExitCode
Angir avslutningskoden program. Denne verdien brukes som parameteren wParam WM_QUIT meldingen.

Returverdier

Denne funksjonen returnerer ikke en verdi.

Merknader

Funksjonen PostQuitMessage innlegg en WM_QUIT melding til trådens message queue og returnerer umiddelbart; funksjonen viser ganske enkelt til systemet som tråden ber om å avslutte en gang i fremtiden.

Når tråden henter WM_QUIT meldingen fra målkøen for meldingen, bør det avslutte sin meldingsløkke og returnere kontrollen til systemet. Avslutt-verdien som returneres til systemet må være parameteren wParam WM_QUIT meldingen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.
Importere biblioteket:Bruk user32.lib.

Se også

Meldinger og melding køer oversikt, melding, og meldingen køen funksjoner, GetMessage, PeekMessage, PostMessage, WM_DESTROY, WM_QUIT