WM_MDICASCADE

Et program sender WM_MDICASCADE-melding til en flere grensesnitt (MDI) klienten dokumentvinduet for å ordne alle dens underordnede vinduer i en gjennomgripende-format.

WM_MDICASCADE wParam = (WPARAM) (UINT) fuCascade; / / kaskadekonfigurasjon lParam flagg = 0;             / / brukt; må være null 

 

Parametere

fuCascade
Verdien av wParam. Angir et gjennomgripende flagg. Det eneste flagget tilgjengelig, MDITILE_SKIPDISABLED, hindrer at deaktivert underordnede MDI-vinduer som overlappes.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er verdien som returneres sann.

Hvis meldingen mislykkes, er verdien som returneres USANN.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Som ikke støttes.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Flere dokumentet grensesnitt oversikt, flere dokumentet grenseflate meldinger, WM_MDIICONARRANGE, WM_MDITILE

Index