Dataene i vinduet-struktur

Når en MDI søknad registrerer en vindusklasse, kan det reservere ekstra plass i vinduet strukturen for programdata som er spesifikke for denne bestemte klassen av windows. Til å lagre og hente data i denne ekstra plass, bruker programmet funksjonene GetWindowWord, SetWindowWord, GetWindowLongog SetWindowLong.

For å opprettholde en stor mengde data for et underordnet vindu, kan et program tildele minne for en datastruktur og lagre deretter håndtaket til minnet som inneholder strukturen i den ekstra plassen som er tilknyttet det underordnede vinduet.

Index