Hurtigvalg

Å motta og behandle hurtigtastene for dens underordnede vinduer, må en MDI søknad inneholde funksjonen TranslateMDISysAccel i sin meldingsløkke. Sløyfegenerator/laderen må kalle TranslateMDISysAccel før du kaller funksjonen TranslateAccelerator eller DispatchMessage.

Hurtigtastene på vindu -menyen for et underordnet MDI-vindu er forskjellige fra de for en underordnet ikke er MDI-vindu. I et underordnet MDI-vindu, alt +-(minus) tastekombinasjon åpnes på vindu -menyen, ctrl + f4 tastekombinasjon, lukkes det aktive underordnede vinduet, og ctrl + f6 tastekombinasjon aktiverer det neste underordnede vinduet.