Underordnede vinduet etableringen

Hvis du vil opprette et underordnet vindu, en MDI søknad enten kaller funksjonen CreateMDIWindow eller sender meldingen WM_MDICREATE til vinduet for MDI-klienten. Det er en mer effektiv måte å opprette en underordnet MDI-vindu til å kalle funksjonen CreateWindowEx , som å angi stilen WS_EX_MDICHILD utvidet. En tråd i en MDI søknad kan bruke CreateMDIWindow - eller CreateWindowEx til å opprette et underordnet vindu i en annen tråd. WM_MDICREATE meldingen brukes bare i forbindelse med samme tråd.

For å ødelegge et underordnet vindu, sender en MDI søknad en WM_MDIDESTROY melding til vinduet for MDI-klienten.

Index