LB_GETCARETINDEX

Et program sender en LB_GETCARETINDEX-meldingen for å fastslå indeksen for varen som har fokusrektanglet i en boks i flervalgsliste. Varen kan eller kan ikke velges.

LB_GETCARETINDEX wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er nullbasert indeksen for listeelementet som har fokusrektanglet. Hvis listen er en listeboks med enkel merking, er returverdien nullbasert indeksen for elementet som er valgt, hvis noen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETCARETINDEX

Index