LB_GETITEMHEIGHT

Et program sender en LB_GETITEMHEIGHT-melding til å hente høyden av elementer i en liste.

LB_GETITEMHEIGHT wParam = indeks (WPARAM);    / / vare index lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for listeelementet. Denne indeksen brukes bare hvis listen har stilen LBS_OWNERDRAWVARIABLE; Hvis ikke, det må være null.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

Returverdier

Returverdien er høyden, i piksler for hvert element i listen. Returverdien er høyden av varen som er angitt av parameteren indeks Hvis listen har stilen LBS_OWNERDRAWVARIABLE. Returverdien er LB_ERR Hvis det oppstår en feil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETITEMHEIGHT