LB_ADDFILE

Et program sender en LB_ADDFILE-melding for å legge til det angitte filnavnet til en liste som inneholder en adresseliste-katalogiserer.

LB_ADDFILE wParam = 0;                / / brukt; må være null lParam = (LPARAM) (LPCTSTR) lpszFilename; / / navn på filen du vil legge til 

 

Parametere

lpszFilename
Verdien av lParam. Pekeren til navnet på filen du vil legge til.

Returverdier

Returverdien er nullbasert indeks av filen som ble lagt til, eller LB_ERR Hvis det oppstår en feil.

Merknader

Listeboksen som lpszFilename legges må er fylt av DlgDirList -funksjonen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, DlgDirList, LB_ADDSTRING

Index