LB_SETANCHORINDEX

Et program sender en LB_SETANCHORINDEX-melding til å angi varen anker – det vil si varen som en sammensatt merket område starter fra. Flervalg strekker seg over alle elementer fra anker elementet til varen cirkumflekstegn.

LB_SETANCHORINDEX wParam = indeks (WPARAM); / / indeks du vil angi som forankrer lParam = 0;              / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir indeksen for det nye anker-elementet.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

Returverdier

Hvis meldingen er vellykket, er returverdien null.

Hvis meldingen mislykkes, er returverdien LB_ERR.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETANCHORINDEX

Index