LB_GETLOCALE

Et program sender en LB_GETLOCALE-melding til å hente gjeldende nasjonale innstillinger for listen. Du kan bruke de nasjonale innstillingene for å bestemme riktig sorteringsrekkefølgen av teksten som vises (for lister med stilen LBS_SORT) og tekst som er lagt ved meldingen LB_ADDSTRING.

LB_GETLOCALE wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er en 32-biters verdi som angir gjeldende nasjonale innstillinger for listen. Signifikante ordet inneholder landskoden og signifikante ordet inneholder språkidentifikatoren.

Merknader

Språk-IDen består av et Sidespråk identifikator og en primær språkidentifikator. Bruk den PRIMARYLANGID -makro til å trekke ut primær språkidentifikator fra signifikante ordet av verdien som returneres, og den SUBLANGID -makro til å trekke ut et Sidespråk-identifikator.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 2.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_ADDSTRING, LB_SETLOCALE, PRIMARYLANGID, SUBLANGID

Index