LB_DELETESTRING

Et program sender en LB_DELETESTRING melding du vil slette en streng i en liste.

LB_DELETESTRING wParam = indeks (WPARAM);    / / indeks av streng for å slette lParam = 0;                 / / brukt; må være null 

 

Parametere

index
Verdien av wParam. Angir nullbasert indeksen for strengen som skal slettes.

Windows 95 og Windows 98: Parameteren wParam er begrenset til 16-biters verdier. Dette betyr at lister ikke kan inneholde mer enn 32 767 elementer. Selv om antall elementer er begrenset, er den totale størrelsen i byte på elementer i en liste begrenset bare av tilgjengelig minne.

Returverdier

Verdien som returneres, er et tall for strenger som er igjen i listen. Returverdien er LB_ERR Hvis index -parameteren angir en indeks som er større enn antall elementer i listen.

Merknader

Hvis et program oppretter listen med en eier trukket stil, men uten den LBS_HASSTRINGS stilen, systemet sender en melding i WM_DELETEITEM til eieren av listen så kan programmet frigjøre alle tilleggsdata som er knyttet til varen.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_ADDSTRING, LB_INSERTSTRING, WM_DELETEITEM

Index