LB_GETHORIZONTALEXTENT

Et program sender en LB_GETHORIZONTALEXTENT-melding til å hente fra en listeboks bredden, i piksler, som listeboksen kan rulles vannrett (rulles bredden) Hvis listen har et vannrett rullefelt.

LB_GETHORIZONTALEXTENT wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er rulles bredden, i piksler, i boksen liste over.

Merknader

For å svare på meldingen LB_GETHORIZONTALEXTENT, må listen er definert med WS_HSCROLL-stil.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETHORIZONTALEXTENT

Index