LB_SETSEL

Et program sender en LB_SETSEL-postmelding for å velge en streng i en boks i flervalgsliste.

LB_SETSEL wParam = (WPARAM) (BOOL) fSelect;   / / utvalg flagge lParam = indeks (LPARAM) (UINT);     / / vare index 

 

Parametere

fSelect
Verdien av wParam. Angir hvordan du angir det merkede området. Hvis parameteren fSelect er TRUE, er strengen valgt og fremhevet; Hvis fSelect er FALSE, merking er fjernet og strengen ikke lenger er valgt.
index
Verdien av lParam. Angir nullbasert indeksen for strengen du vil angi. Hvis indeks er –1, er valget lagt til eller fjernet fra alle strenger, avhengig av verdien av fSelect.

Returverdier

Hvis det oppstår en feil, er returverdien LB_ERR.

Merknader

Bruk denne meldingen bare med flervalgsliste bokser.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETSEL, LB_SELITEMRANGE