LB_GETCURSEL

Sende en LB_GETCURSEL melding å hente indeksen for det merkede elementet, hvis noen, i en listeboks med enkel merking.

LB_GETCURSEL wParam = 0;     / / brukt; må være null lParam = 0;     / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

I en listeboks med enkel merking er returverdien nullbasert indeksen for det merkede elementet. Hvis det er noe merket område, er returverdien LB_ERR.

Merknader

Ikke send denne meldingen til en boks i flervalgsliste.

Hvis du vil hente indeksene av de merkede elementene i en flervalgsliste, bruk LB_GETSELITEMS meldingen. Hvis du vil bestemme om det er merket av for elementet som har fokusrektanglet i en flere valgliste, bruk LB_GETSEL-melding.

Hvis det er sendt til en boks i flervalgsliste, returnerer LB_GETCURSEL indeksen for varen som har fokusrektanglet. Hvis ingen objekter er markert, returnerer den null.

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_GETCARETINDEX, LB_GETSEL, LB_GETSELITEMS, LB_SETCURSEL

Index