LB_GETCOUNT

Et program sender en LB_GETCOUNT-melding til å hente antall elementer i en liste.

LB_GETCOUNT wParam = 0; / / brukt; må være null lParam = 0; / / brukt; må være null 

 

Parametere

Denne meldingen har ingen parametere.

Returverdier

Returverdien er antall elementer i listen, eller LB_ERR Hvis det oppstår en feil.

Merknader

Det kommet tilbake greven er større enn indeksverdien for det siste elementet (indeksen er nullbasert).

Hurtiginformasjon

nbsp; Windows &NT: krever versjon 3.1 eller senere.
Windows:Krever Windows 95 eller senere.
Windows CE:Krever versjon 1.0 eller senere.
Topptekst:Deklarert i winuser.h.

Se også

Listen boksene oversikt, listen boksen meldinger, LB_SETCOUNT

Index